Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Tin BHXH Đà Nẵng

BHXH thành phố Đà Nẵng: 6 tháng đầu năm 2011 thu đạt 52,2%
Tính đến 30/6/2011 toàn thành phố thu 677.340 tỷ đồng; đạt 52,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, so với cùng kỳ 2010 tăng gần 30%; tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 872.088 người, so với cùng kỳ 2010 tăng khoảng 14%; độ bao phủ BHYT toàn thành phố đạt khoảng 79%...
Ứng dụng và định hướng phát triển công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
Trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã từng bước không ngừng nỗ lực phấn đấu hướng đến mục tiêu hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) và đã luôn được các tổ chức, đối tượng hết sức đồng tình.
Ông y sĩ chuyên “sản xuất” giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
CQĐT đã Xác định các đối tượng làm giả 200 giấy chứng nhận giả