Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Tin hoạt động trong ngành

Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi: thực trạng và giải pháp
Theo số liệu thống kê chung, tổng số trẻ em dưới 6 tuổi cả nước năm 2011 là khoảng 10,2 triệu. Như vậy vẫn còn khoảng 2 triệu trẻ em chưa có thẻ BHYT.
Gia tăng bất thường số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Ông Điều Bá Được - Trưởng ban Chính sách thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH Việt Nam) trả lời phỏng vấn về thực trạng gia tăng số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH).
80% người cận nghèo chưa tiếp cận dịch vụ y tế
Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, ngày 28-8, cho biết: Hiện vẫn còn hơn 80% người cận nghèo chưa được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế.
Nâng cao chất lượng truyền thông, tích cực góp phần đẩy mạnh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân vào năm 2014
Từ 17- 19/8/2011, tại Đà Nẵng, Bộ Y tế phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Truyền thông về BHYT cho gần 60 học viên là cán bộ của Sở Y tế, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và cán bộ tuyên truyền cơ quan BHXH đến từ 15 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây nguyên.