Tin hoạt động trong ngành

Nâng cao chất lượng truyền thông, tích cực góp phần đẩy mạnh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân vào năm 2014
Từ 17- 19/8/2011, tại Đà Nẵng, Bộ Y tế phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Truyền thông về BHYT cho gần 60 học viên là cán bộ của Sở Y tế, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và cán bộ tuyên truyền cơ quan BHXH đến từ 15 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây nguyên.