Trao đổi nghiên cứu

Xây dựng thương hiệu BHXH Việt Nam, xứng đáng là trụ cột vững chắc của hệ thống An sinh xã hội Quốc gia
I. Tiếp cận khái niệm vị trí, vai trò và vị thế xã hội Vị trí là chỗ được xác định dành riêng cho người nào, vật nào đó; là địa vị, vai trò trong tổ chức. Vai trò là tác dụng, chức năng trong sự hoạt động, sự phát triển của con người, tổ chức...
Mục tiêu chiến lược của BHYT học sinh, sinh viên
Là loại hình BHYT xã hội, giải pháp hữu hiệu thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế, giáo dục của Đảng và Nhà nước ta, BHYT học sinh, sinh viên có mối quan hệ mật thiết và gắn liền với hoạt động của y tế trường học...
Sự cần thiết hình sự hóa pháp luật BHXH
Trong những năm gần đây, các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT đang có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người lao động...
Thành phố Đà Nẵng: Tăng cường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên theo Luật BHYT
Về kết quả đạt được Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) được Quốc hội thông qua đã đánh dấu sự thay đổi quan trọng về chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước, định hướng rõ lộ trình tiến tới BHYT toàn dân,
Bảo hiểm xã hội -trụ cột chính trong hệ thống An sinh xã hội quốc gia
Thực hiện cải cách kinh tế từ năm 1986 đến nay, việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã mang lại sự phát triển toàn diện cho đất nước...
Tăng cường quản lý thẻ BHYT góp phần cân đối Quỹ khám, chữa bệnh
Năm 2011, công tác phát hành thẻ BHYT trên cả nước đã có những chuyển biến tích cực. Việc cấp mới, đáo hạn thẻ, cấp lại và đổi thẻ, đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT cho các đối tượng, nhất là người có công kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi khám,...
Sự cần thiết chuyển khám, chữa bệnh ban đầu về y tế cơ sở
Với mục đích tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân, giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, tạo điều kiện để phát triển y tế cơ sở, ngày 14/08/2009, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 10/2009/TT-BYT hướng dẫn đăng ký khám bệnh,...
Về một số giải pháp thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân ở thành phố Đà Nẵng
Những kết quả đạt được