Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Hoa về việc:

Thủ tục nhận tiền trợ cấp thất nghiệp

Hỏi:

   Tôi đã tham gia bhxh được 5 năm. Tôi chấm dứt HĐLĐ với công ty hồi tháng 8/2013, Nhưng do công ty khó khăn nên chưa chốt sổ BHXH cho tôi. Ngày 6/1/2014 công ty liên hệ gặp tôi và cho biết họ đã chốt sổ và trả sổ cho tôi. Vậy cho tôi hỏi, tôi có thể nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp ko?? nếu được thì tôi cần làm những thủ tục gì??Xin cám ơn.

Trả lời:

  Tại điểm 5 Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn sửa đổi bổ sung về việc đăng ký thất nghiệp theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP được hướng dẫn thực hiện như sau:

 " Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp. Trường hợp người lao động có nhu cầu đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm không phải là nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì khi đăng ký thất nghiệp phải có xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp của Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc".
   Vấn đề Bạn hỏi thuộc chức năng giải quyết của Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Đề nghị Bạn liên hệ trực tiếp với
Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội để được tư vấn, hướng dẫn, giải quyết cụ thể cho Bạn.