Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà nguyễn thị thu thủy về việc:

Quy định về việc đóng BHXH và BHYT trong thời gian người lao động nghỉ thai sản.

Hỏi:

Anh ( chị ) cho em hỏi, đối với người lao động đang trong thời kì sinh con, công ty và người lao động có phải đóng tiền bảo hiểm trong thời gian này không ạ.

Trả lời:

- Khoản 2 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

- Khoản 1 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế 2014 quy định:Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;