Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Xuân Lanh về việc:

Thủ tục cấp sổ BHXH do gôp sổ

Hỏi:

Hỏi về: Thủ tục gộp sổ BHXH. Công ty tôi đang tiến hành làm hồ sơ gộp sổ BHXH cho lao động. Vậy, trong mẫu đơn đề nghị của lao động (D01-TS) và công văn của đơn vị (D01b-TS), có phải ghi rõ ra toàn bộ từng quá trình tham gia BHXH ở từng sổ BHXH của lao động không? Hay chỉ cần ghi nội dung đề nghị là: đề nghị gộp sổ BHXH cho lao động, và ghi rõ ra số lượng sổ, mã số sổ BHXH của từng lao động? Vì tôi thấy, quá trình đóng của lao động đã thể hiện rõ ra trên từng sổ rồi. Đồng thời, khi gộp sổ BHXH, ở công văn D01b-TS, của đơn vị, công ty tôi cần ghi những nội dung gì, trong trường hợp gộp sổ BHXH cho nhiều lao động? Mong cơ quan BHXH TP. Đà Nẵng vui lòng giải đáp sớm giúp tôi nội dung trên. Tôi xin chân thành cám ơn.

Trả lời:

Thủ tục hồ sơ gộp sổ BHXH cho người lao động tại đơn vị, Gồm có:

- Mẫu đơn D01-TS.

- Công văn của đơn vị (D01-Bts)

- Các sổ BHXH gộp.

Về cách ghi như sau:

-Đơn đề nghị (D01-TS) không cần ghi quá trình của từng sổ BHXH vào mầu đơn mà chỉ ghi: Đề nghị gộp sổ BHXH.

-Công văn của đơn vị (mẫu D01b-TS) chỉ cần ghi: Đề nghị cơ quan BHXH gộp sổ BHXH cho người lao động,

Số lượng từ 1 đến 3 người thì ghi họ tên của từng người và số sổ BHXH liên quan.

Số lượng từ 3 người lao động trở lên thì ghi: Đề nghị gộp sổ BHXH cho người lao động, có danh sách kèm theo và các sổ BHXH gộp.

Danh sách kèm theo Bạn thiết kế như sau:

+ Cột 1: Số thứ tự,

+ Cột 2: Họ tên người lao động đề nghị gộp sổ.

+ Cột 3: các sổ BHXH gộp, ghi mã số

+ Cột 4: Ghi chú