Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Trần Văn Trác về việc:

Mã thẻ BHYT và thời gian tham gia BHYT liên tục

Hỏi:

Xin chào các anh chị, Tôi là Trần Văn Trác (sinh 20/11/1971) có hộ khẩu tại 24 Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Phô, Tp Hội An, Quảng Nam. Cho tôi trình bày và hỏi như sau: - Tôi làm việc tại XN Xây dựng 715 - Cty XD 71 - Tổng Cty XD Miền Trung đóng tại Đà Nẵng từ ngày 1/1/2001 đến 31/12/2004. Trong thời gian này, tôi và Cty đóng đầy đủ BHYT, BHXH. Như vậy, tôi đóng BH được 4 năm. Sau đó tôi nghỉ việc, tìm việc mới. - Từ 1/1/2005 đến 30/9/2005, tôi không có việc làm. - Từ 1/10/2005 đén 31/5/2014, tôi làm việc cho Cty Pepsico. tôi và Cty Pepsico đã đóng BHYT, BHXH đầy đủ tại Đà Nẵng. Thời gian đóng BH được 8 năm 8 tháng. - Từ 1/6/2014, tôi nghỉ việc về đóng BHYT tự nguyện tại phường Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam. Thời gian ghi trên thẻ BHYT tự nguyện 1/7/2014 - 30/6/2015. Như vậy, tôi không đóng BHYT tháng 6/2014. - Vì điều kiện gia đình, tôi xác định sẽ không đi làm nữa. Tôi đã nhận đủ tiền BH thất nghiệp và chuẩn bị nhận tiền hỗ trợ BHXH 1 lần. Xin cho hỏi về BHYT: 1/ Trên thẻ BHYT khi tôi còn đi làm có ký hiệu DN. Nay tôi đóng BHYT tự nguyện tại phường trên thẻ BHYT ký hiệu GD. Hai ký hiệu này khác nhau, nếu không may tôi phải nằm viện thì làm sao Bệnh viện/Bảo Hiểm biết tôi đã đóng BHYT trên 5 năm mà hỗ trợ/giảm tiền viện phí cho tôi. 2/ Tôi muốn có sự Xác nhận của BH TP Đà Nẵng về tổng thời gian tôi đóng BHYT đến hết 31/5/2014 ( tổng thời gian đóng BHYT tại 2 cty là 12 năm 8 tháng ) thì cần các thủ tục gì, liên hệ tại phòng ban nào của BH Tp ĐN. 3/ Vì không rõ về thủ tục và pháp lý, tôi xin hỏi: Nếu có Xác nhận như trên của BH thì nếu tôi nằm viện, khi trình Xác nhận trên có được Bệnh viện/Bảo Hiểm hỗ trợ/giảm tiền viện phí cho tôi hay không? Trân trọng cám ơn. Trần Văn Trác.

Trả lời:


1.Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1314/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) thì mã thẻ BHYT gồm 15 ký tự trong đó 2 ký tự đầu là mã đối tượng tham gia BHYT. Khi Bạn đang tham gia BHXH tại Cty Pepsico thì Bạn thuộc đối tượng người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư nên được cấp mã “DN”, sau đó Bạn tham gia BHYT tự đóng nên được cấp mã “GD”. Cả hai mã này đều dược quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT.
2.Về việc xác nhận thời gian tham gia BHYT, Bạn có thể làm đơn theo mẫu D01-TS (Ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam) trong đơn kê khai đầy đủ thời gian tham gia BHYT và các giấy tờ liên quan chứng minh (nếu có), sau đó nộp cho Phòng TN-QLHS tại cơ quan BHXH nơi Cty Pepsico đăng ký tham gia BHXH để được xác nhận.
3.Tại điểm đ Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 quy định mức hưởng BHYT là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí  khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục; điểm d Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2015 quy định thời gian  ham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng. Tuy nhiên, theo thông tin Bạn cung cấp, Bạn không tham gia BHYT từ 01/06/2014 đến 30/06/2014, theo quy định của Luật BHYT số 25/2008/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009 thời gian gián đoạn 01 tháng thì không được tính là thời gian tham gia BHYT liên tực, do đó Bạn chưa đủ thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục nên nếu phát sinh chi phí khám bệnh, chữa bệnh, Bạn sẽ không được hưởng quyền lợi theo quy định tại Nghị định số 105/2014/NĐ-CP. (Thời gian tham gia BHYT kể từ ngày 01/01/2015 trở đi, trường hợp của Bạn nếu gián đoạn tối đa không quá 3 tháng mới được tính là thời gian  tham gia BHYT liên tục).