Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Lê Nguyên Đức về việc:

Giảm trừ tuổi nghỉ hưu đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại.

Hỏi:

Từ tháng 3/1976 đến tháng 9/1979 tôi làm công nhân xây dựng đường dây thông tin hữu tuyến dọc theo tuyến Quốc lộ và tuyến đường sắt Bắc nam thuộc Công ty công trình Bưu điện TTBộ, với những công việc: khiêng, rãi, dựng cột bê tông (kể cả dựng cột cao), ra và căng dây trần, tất cả công việc đều ngoài trời, kể cả đồng bằng,vùng núi, đèo dốc, ăn ở lán trại và tá túc nhà dân... Từ tháng 10/1979 tôi chuyển về Bưu điện tỉnh thành với công việc khác cho đến nay. Vậy trong hơn 3 năm ấy công việc tôi có được xếp vào ngành nghề độc hại, nguy hiểm theo qui định hay không? nếu được tính thì với chừng ấy thời gian tôi có được giảm trừ tháng, năm nghỉ hưu ? số sổ BH 3496016578. Kính đề nghị BHXH nghiên cứu giải thích, xin cảm ơn !

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động phải có thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc độc hai từ đủ 15 năm trở lên mới được giảm 5 năm tuổi đời khi nghỉ hưu.
Bạn mới chỉ có ba năm làm nghề, công việc nặng nhọc độc hai nên không thuộc đối tượng giảm trừ tuổi nghỉ hưu.