Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà hồ thì đức về việc:

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Hỏi:

Tôi không có quyết định nghỉ việc bản gốc mà chỉ có bản photo ( chưa công chứng ) , không biết có làm được thủ tục bảo hiểm 1 lần hay không ? cám ơn

Trả lời:

 Theo quy định tại Điều 20 Quy định về hồ sơ và quy trình hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của Tổng Giám đôc BHXH Việt Nam, trường hợp của Bạn khi hưởng BHXH 1 lần chỉ cần Sổ BHXH và đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần (Mẫu 14-HSB). Không cần có Quyết định nghỉ việc./.