Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Đặng Thị Ánh Phương về việc:

Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nhân thân.

Hỏi:

Để điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH: 1/ Thay đổi số chứng minh nhân dân thì hồ sơ gồm các loại giấy tờ nào? 2/ điều chỉnh lại Chức danh ghi trên sổ BHXH thì hồ sơ gồm giấy tờ nào? 3/ Điều chỉnh lại Tên và ngày tháng năm sinh trên sổ BHXH thì hồ sơ gồm giấy tờ nào? Mong anh chị giúp đỡ

Trả lời:

 
Điều 34 và Điều 61 Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Quy định:
 Sổ BHXH đã cấp nhưng có sai sót về tiền lương, tiền công, phụ cấp, mức đóng, chức danh nghề, điều kiện công việc, nơi làm việc hoặ
c bổ sung hồ sơ để cộng nối thời gian đóng BHXH, BHTN thì được ghi điều chỉnh trên tờ rời sổ BHXH.
Người tham gia BHXH được cấp lại sổ BHXH trong trường hợp thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh đã ghi trong sổ BHXH.
 Thủ tục hồ sơ điều chỉnh các thông tin nhân thân trong sổ BHXH, gồm: 
1. Đơn đề nghị của người lao động (NLĐ) theo mẫu D01-TS. 
2. Văn bản đề nghị của đơn vị theo mẫu D01b- TS.
3. Sổ BHXH. 
4.  Giấy tờ liên quan đến điều chỉnh (hồ sơ gốc, giấy khai sinh, hộ khẩu, CMND..)
5. Văn bản đính chính các loại hồ sơ, giấy tờ của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền. 
 Thủ tục hồ sơ để điều chỉnh chức danh trên tờ rời sổ BHXH gồm:
1. Thành phần hồ sơ:
1.1. Người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN:
a) Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS)
b) Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS).
c) Bản sao quyết định hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (kèm theo bản chính để đối chiếu).
d) Sổ BHXH.
1.2. Người tham gia BHXH tự nguyện:
a) Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS).
b) Biên lai thu tiền do đại lý thu hoặc cơ quan BHXH cấp hoặc chứng từ nộp tiền trong trường hợp đóng BHXH bằng chuyển khoản.
c) Sổ BHXH.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.