Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Phan Thị Dung về việc:

Sổ bảo hiểm xã hội.

Hỏi:

Vào tháng 3/2013 tôi có làm việc cho một công ty tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh, công ty có đóng cho tôi 1 tháng bảo hiểm xã hội, vì lúc đó tôi có vài vấn đề cá nhân nên nghỉ ngang, nên tôi không lấy lại được sổ BHXH, hiện nay tôi đang làm cho công ty mới, công ty yêu cầu tôi đóng sổ bảo hiểm cũ, nhưng vì nhiều vấn đề tôi không thể lấy được sổ BHXH cũ, công ty mới nói sẽ tiếp tục đóng vào sổ BHXH cũ của tôi cho dù tôi không nộp sổ BHXH cũ, Giờ thật sự tôi không thể lấy lại sổ bảo hiểm cũ được, tôi không biết là tôi có thể làm được sổ bảo hiểm mới không, tôi muốn hủy quyền lợi bảo hiểm trên sổ BHXH cũ được không? và tôi cũng không biết là bên phía công ty mới có thực sự đóng bảo hiểm cho tôi hay ko? Rất mong mọi người giúp đỡ tôi vấn đề này vì tôi đã hỏi qua bên phía bảo hiểm cũng như bên công ty mới đều nói là không có cách gì làm lại sổ bảo hiểm mới.

Trả lời:

 Bạn có thể làm đơn trình bày rõ nội dung liên quan, gửi đến Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng để đối chiếu với hồ sơ thu bảo hiểm xã hội đang quản lý, trên cơ sở đó sẽ có tư vấn và trả lời Bạn bằng văn bản cụ thể.