Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Ngô văn Minh về việc:

Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Hỏi:

Hiện tại có công ty ăn cắp thông tin cá nhân của tôi để đóng bảo hiểm xã hội nhằm mục đích gì thi tôi không biết. Nhưng giờ tôi làm ở công ty mới đến thời hạn ký hợp đồng và đóng bh xh mà thông tin bhxh của tôi đã bị công ty khác đăng ký.gio tôi phải làm như thế nào để lấy được sổ bhxh và được đóng bhxh ở công ty mới.

Trả lời:

Nội dung Bạn nêu không rõ, Ban Biên tập chưa đủ thông tin và căn cứ để trả lời Bạn. Bạn cần làm đơn nêu rõ vấn đề của Bạn, gửi Giám đốc BHXH thành phố để kiểm tra xác minh cụ thể và trả lời Bạn bằng văn bản để Bạn có căn cứ thực hiện.