Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Trần Thị Hoa về việc:

Chế độ BHYT

Hỏi:

Xin cho em hỏi, người lao động có con bị chết sau sinh. Vậy người lao động này có được hưởng chế độ BHYT mien phí trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản mà con chết sau sinh không? Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:


Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ thì trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế./.