Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Ngô Minh Tuấn về việc:

Đổi thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi sang nơi thường trú mới

Hỏi:

Chuyển bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Kính gửi: Lãnh đạo BHXH TP Đà Nẵng. Tôi muốn hỏi hồ sơ, thủ tục để chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho con từ Quảng Nam ra Đà Nẵng như sau: Con tôi sinh năm 2013 và được cấp thẻ BHYT đến năm 2019 mới hết hạn. Nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu là Trạm y tế xã Quế Xuân, Quế Sơn, Quảng Nam. Nay tôi muốn chuyển thẻ BHYT cho con từ Quế Xuân, Quế Sơn, Quảng Nam ra Tổ 23 Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng (vợ chồng tôi đã có nhà, đã có sổ tạm trú, đang chờ tạm trú đủ 2 năm thì đăng kí thường trú). để tiện việc thăm khám cho trẻ và hưởng các quyền lợi từ thẻ BHYT. Vậy tôi muốn thực hiện việc chuyển BHYT cho con thì cần hồ sơ, thủ tuc như thế nào. Kính mong BHXH TP Đà Nẵng cho tôi biết. Trân trọng cám ơn.

Trả lời:

Về đổi thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi về nơi tạm trú hoặc thường trú,

-Đối với trường hợp Gia đình bạn mới tạm trú dưới 12 tháng: Khi con bạn đi khám chữa bệnh đến cơ sở KCB (nơi bạn ở tạm trú) tương đương với cơ sở khám chữa bệnh ghi trên thẻ để khám và xuất trình Giấy đăng ký tạm trú thì vẫn đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT theo quy định ( Được quy định tại Điểm đ, khoản 5 Điều 9 của Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của BHXH VN)

-Đối với trường hợp Gia đình bạn đã thường trú: Thì Bạn đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT cho con bạn (Quế Sơn, Quảng Nam), để cơ quan BHXH huyện thu hồi (lập Biên bản thu hồi thẻ giao cho Bạn), Sau đó Bạn về nơi thường trú (UBND phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) để đăng ký kèm Biên bản thu hồi thẻ BHYT để cấp thẻ BHYT mới  cho con bạn .