Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Mai Thị Hà về việc:

Chốt sổ bảo hiểm xã hội

Hỏi:

Tôi nghỉ việc tại Công ty TNHH Ô tô Thịnh Hưng đã gần 4 tháng nhưng tới nay công ty vẫn không chịu gửi sổ BHXH để chốt cho tôi. Xin cho tôi hỏi: tôi có thể nhận sổ bảo hiểm xã hội của mình từ công ty rồi tự mang đi chốt sổ được không? Thủ tục người lao động tự chốt sổ như thế nào? Nếu Công ty vẫn không chịu trả sổ BHXH cho tôi thì tôi phải làm gì để lấy lại sổ BHXH của mình tại công ty ô tô Thịnh Hưng? Xin cảm ơn quý cơ quan bảo hiểm

Trả lời:

- Theo quy định của Luật BHXH, khi người lao động nghỉ việc Công ty có trách nhiệm: Làm thủ tục giảm đóng BHXH và nộp hồ sơ theo quy định và sổ BHXH về cơ quan BHXH nơi đơn vị đóng BHXH để cơ quan BHXH chốt sổ BHXH và trả lại sổ BHXH cho người lao động. Bạn có thể đi làm trực tiếp nếu Công ty ủy quyền cho Bạn.

- Thủ tục hồ sơ chốt sổ thực hiện theo quy định tại Điều 22 Quy định Quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khi Bạn điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng (giảm thai sản, tăng đi làm lại sau thai sản, giảm hẳn chấm dứt hợp đồng lao động,…) thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH).

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH).

+Thẻ BHYT còn hạn sử dụng.  

- Trường hợp đơn vị không trả sổ BHXH cho Bạn thì Bạn làm đơn gửi đến Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Giám đốc BHXH thành phố để can thiệp giải quyết.