Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà THUỲ TRANG về việc:

Áp dụng mức lương cơ sở 1.210.000 đồng.

Hỏi:

Theo như Nghị định 47/2016NĐ-CP thì mức lương cơ sở là 1,210,000 áp dụng kể từ ngày 01/05/2016 nhưng nghị định này lại có hiệu lực kể từ ngày 15/07/2016. Vậy những đối tượng nghỉ sinh con và nghỉ dưỡng sức bắt đầu nghỉ từ ngày 01/05/2016 thì có được điều chỉnh lại mức chênh lệch từ 1,150,000 so với mức 1,210,000 hay không? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Nghị định 47/2016/NĐ-CP thì các chế độ BHXH có liên quan đến việc áp dụng mức lương cơ sở thì đều được áp dụng thực hiện từ ngày 01/5/2016. Những trường hợp đã giải quyết chế độ mà chưa được áp dụng mức lương cơ sở 1.210.000 đồng (do Nghị  định chưa có hiệu lực thi hành và chưa có văn bản hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền) cơ quan BHXH sẽ điều chỉnh trả bổ sung phần chênh lệch.