Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Diệu về việc:

Sinh con theo chế độ bảo hiểm y tế

Hỏi:

Tôi muốn hỏi về việc khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế như sau: Tôi dăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu là trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn. Nhưng bây giờ tôi có bầu vậy tôi đi khám thai ở bệnh viện 600 giường thì có được hưởng chế độ bảo hiểm không? Tôi chân thành cảm ơn!

Trả lời:

 Đối với các trường hợp sinh thông thường thì sản phụ biết trước ngày sinh dự đoán và cuộc sinh diễn ra bình thường thì Bạn có thể chủ động trong việc sinh nở. Việc lựa chọn cơ sở KCB để sinh nở trong trường hợp không phải là cấp cứu Bạn được hưởng 60% chi phí trong qui định; trong trường hợp cấp cứu Bạn được hưởng toàn bộ chi phí theo mã quyền lợi được nghi trên thẻ BHYT