Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Mai Thị Hiền về việc:

Sổ bảo hiểm xã hội

Hỏi:

Cho em hỏi từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 5 năm 2013 em làm việc tại Công ty Daiwa nhưng em nghỉ ngang. Từ tháng 5 năm 2013 đến nay em làm việc tại Công ty Kane-M. Vậy cho em hỏi sổ BHXH ở 2 công ty là 1 số hay 2 số khác nhau. Nếu sau này em nghỉ thì có ảnh hưởng gì đến việc thanh toán hay không?

Trả lời:

Theo quy định hiện hành, mỗi người lao động chỉ được cấp một số sổ bảo hiểm xã hội.
Khi Bạn đã nghỉ việc tại Công ty Daiwa, Bạn cần liên hệ với Công ty để nhận lại sổ BHXH của mình để tiếp tục đăng ký tham gia BHXH tại đơn vị mới Công ty Kane-M. Trường hợp chưa nhận được sổ, Bạn có thể kê khai số sổ BHXH đã cấp với đơn vị mới để tham gia BHXH theo số sổ này.
Nếu Bạn đã được cấp 02 sổ BHXH thì Bạn đề nghị đơn vị Bạn đang làm việc liên hệ với cơ quan BHXH đang quản lý để làm thủ tục gộp sổ BHXH (gộp 02 sổ thành 01 sổ).
Bạn cần thực hiện những quy định nêu trên, nếu không sẽ có ảnh hưởng đến việc thực hiện các chế độ BHXH của Bạn sau này.