Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà dang Khoa về việc:

Chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Hỏi:

Chào Quý cơ quan, Đơn vị tôi có nhân viên trở lại làm việc sau thai sản là vào 01/7/2016. Tôi muốn hỏi là bây giờ tôi làm hồ sơ nghỉ dưỡng sức sau thai sản cho nhân viên đó được không? Vì tôi nghe nói là hồ sơ nghỉ dưỡng sau thai sản chỉ hợp lệ sau 30 ngày đầu trở lài làm việc.Mong nhận được câu trả lời từ Quý cơ quan.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13: “ Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, Khoản 1 hoặc Khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày.”
Trường hợp nhân viên ở đơn vị Bạn trở lại làm việc ngày 01/7/2016 đến nay chưa giải quyết dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, theo quy định trên thì thời điểm này (tháng 9/2016) không thuộc đối tượng giải quyết dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do đã quá 30 ngày theo quy định ./.