Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Ngô thị vy về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

Cho tôi hỏi tôi đóng bảo hiểm tháng 10-2015 đến 20-6-2016 thì tôi nghỉ sinh. Cho hỏi tôi có được hưởng tiền thai sản không. Cảm ơn

Trả lời:

 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Trường hợp cụ thể của Bạn: Theo thông tin Bạn cung cấp thì Bạn đã đóng BHXH từ tháng 10/2015 đến tháng 6/2016 (9 tháng), như vậy Bạn đã đảm bảo đủ điều kiện theo quy định và được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.