Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà binhntdng77@gmail.com về việc:

Chế độ ốm đau và thai sản

Hỏi:

Đóng BHXH 5 năm, ngày 1/5 nhập viện do bị động thai, ngày 10/5 thai lưu 10 tuần tuổi, ngày 11/5 xuất viện. Giấy xuất viện ghi nghỉ việc theo chế độ. Theo luật BHXH, tôi được nghỉ 20 ngày. Cho tôi hỏi: tôi được nghỉ là 11 ngày nằm viện theo chế độ ốm + 20 ngày theo chế độ thai sản đúng không?

Trả lời:

 Bạn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 5 năm, ngày 01/5 nhập viện do bị động thai, ngày 10/5 thai lưu 10 tuần tuổi, ngày 11/5 xuất viện Bạn được hưởng chế độ BHXH như sau:
Chế độ ốm đau từ ngày 01/5 đến ngày 09/5 là 09 ngày;
Chế độ thai sản từ ngày 10/5 đến ngày 29/5 là 20 ngày.
Bạn nộp giấy ra viện trên cho người sử dụng lao động để lập mẫu C70a-HD gửi cơ quan BHXH giải quyết chế độ trợ cấp BHXH./.