Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Thị Bình về việc:

Chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hai, nguy hiểm ...

Hỏi:

Tôi là công nhân công ty giày Hữu nghị Đà Nẵng là công nhân may đóng bảo hiểm xã hội công nhân may nhóm 2 A2-2 từ năm 1996 đến nay và đã được Bảo hiểm xã hội thành phố công nhận từ tháng 1/2011 đến nay là công nhân vận hành máy may công nghiệp N2-A2.2 Để điều chỉnh công ty Hữu Nghị đã lập bảng kê hồ sơ điều chỉnh chức danh công việc "Công nhân vận hành máy may công nghiệp. thời gian từ tháng 10/1996 đến tháng 12/2010" tuy nhiên khi tôi xin điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại thì tôi chỉ được công nhận từ năm 2006 đến 12/2010 nhóm A2-2. phần trước đó tôi không được điều chỉnh.. Trong khi đó sổ bảo hiểm xã hội của tôi thể hiện rõ tôi là công nhân nhóm A2.2 rất mong quý cấp quan tâm xem xét cho tôi..

Trả lời:

Việc xem xét điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là căn cứ trên cơ sở hồ sơ cá nhân của người lao động, vì vậy Ban Biên tập không thể trả lời cụ thể vấn đề Bạn nêu.
Nếu Bạn xét thấy cơ quan BHXH giải quyết chưa đầy đủ và đúng quy định thì Bạn có thể làm đơn yêu cầu kèm theo hồ sơ liên quan (theo bộ thủ tục hành chính về điều chỉnh chức danh nghề) gửi Giám đốc BHXH thành phố để xem xét giải quyết hoặc trả lời Bạn cụ thể bằng văn bản trong trường hợp không giải quyết đúng theo yêu cầu của Bạn.