Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Kim tuyến về việc:

Cập nhật văn bản mới trên Trang thông tin điện tử.

Hỏi:

Đề nghị ban biên tập website cập nhật thường xuyên, liên tục và kịp thời các văn bản, thông tin liên quan đến chế độ chính sách BHXH để chúng tôi có thể đọc. Hiện tại danh mục bệnh dài ngày đã ban hành danh mục mới và có hiệu lực từ 01/03/2017 nhưng hôm nay 31/05/2017 vẫn thấy BHXH Đà Nẵng không update thông tin gì?

Trả lời:

Ban Biên tập xin tiếp thu và cảm ơn ý kiến phản ảnh của Bạn. 
Ban Biên tập sẽ tiến hành cập nhật ngay Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ban hành kèm theo Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế trong thời gian sớm nhất.