Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà nguyễn lê thị mai luy về việc:

Thủ tục cấp lại sổ BHXH do mất.

Hỏi:

Anh/chị cho em hỏi em đang thực hiện rà soát cấp mới sổ bảo hiểm cho công nhân mà có một số trường hợp bị mất sổ bảo hiểm .Vậy em phải làm những thủ tục bổ sung gì a! Em cảm ơn!

Trả lời:

Trong quá trình thực hiện việc rà soát sổ BHXH của người lao động, người lao động làm mất sổ BHXH thì người lao động lập tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin tham gia BHXH,BHYT đề nghị cấp lại sổ BHXH, (Mấu TK1-TS ban hành kèm theo QĐ số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT) mẫu này có đăng tải tại  Trang thông tin BHXH thành phố (chuyên mục văn bản BHXH-BHYT), Người lao động khai rõ quá trình tham gia BHXH: từ tháng/năm đến tháng/năm, tên đơn vị.
Cơ quan BHXH sẽ cấp lại sổ BHXH cho người lao động, sau đó thực hiện việc rà soát.