Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Phạm Thị Minh Nguyệt về việc:

Tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) lần đầu

Hỏi:

Anh/Chị tôi là nhân viên công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Duy Tuấn. Công ty tôi có nhu cầu đóng bảo hiểm xã hội cho 2 nhân viên kế toán của công ty. Nay tôi muốn hỏi cần phải làm thủ tục, giấy tờ như thế nào để đăng kí bảo hiểm và tiến hành đóng bảo hiểm cho 2 nhân viên. Tôi nghe nói là bảo hiểm hiện nay đóng tiền bảo hiểm qua phần mềm nên tôi muốn biết rõ hơn một chút anh/ chị giải đáp giúp tôi.

Trả lời:

Điều 23 Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam hướng dẫn Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cụ thể như sau:
 1. Thành phần hồ sơ:
1.1. Người lao động
a) Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:
 - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.
b) Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4:
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.
1.2. Đơn vị
a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).
c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Bạn căn cứ quy định trên để thực hiện./.