Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà ms Thùy về việc:

Cấp mã số bảo hiểm xã hội

Hỏi:

Xin hỏi BHXH thành phố đà nẵng. Trường hợp báo tăng mới lao động, nhưng NLĐ đã có sổ BHXH tuy nhiên khi kiểm tra thì không tra được mã số BHXH cũng như mã hộ gia đình. Vậy trường hợp này, khi kê khai tại mục mã số BHXH phải để trống và điền thêm phụ lục thành viên hộ gia đình. Vậy cho hỏi số sổ BHXH phải điền ở đâu để cơ quan BHXH biết người lao động này đã có sổ BHXH để tiếp tục đóng và sổ này. Xin cảm ơn,

Trả lời:

Trường hợp nếu trước đây (trong năm 2016) Bạn và gia đình chưa được kê khai thông tin Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tại địa phương thì sẽ chưa được cấp mã số bảo hiểm xã hội (BHXH).
Hiện nay, khi Bạn đăng ký tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp thì Bạn phải kê khai mẫu TK1-TS và phần phụ lục thành viên HGĐ (kèm theo mẫu TK1-TS). Nếu trường hợp Bạn đã có sổ BHXH nhưng chưa có mã số BHXH thì Bạn để trống nội dung tại mục "mã số BHXH" và "mã hộ gia đình" trên mẫu TK1-TS (chỉ tiêu số [09] và [10]) và ghi số số vào mục "nội dung thay đổi, yêu cầu" trên mẫu TK1-TS (chỉ tiêu số [14]).