Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Thị Yên Thảo về việc:

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hỏi:

Chào BHXH Đà Nẵng, Tôi hỏi anh/chị về quyền lợi của NLĐ khi tham gia BHYT liên tục 5 năm TH1: Chị A có thẻ BHYT đã ghi "thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ ngày 01/01/2017.Từ tháng 1/2017 đến tháng 6/2017 chị A đi khám chữa bệnh đúng tuyến và số tiền đồng chi trả với BHYT là lần 1: 3.500.000, lần 2: 5.000.000, lần 3: 2.000.000. Trường hợp này chị A sẽ được BHXH hoàn trả lại số tiền vượt phần chênh lệch 6 tháng lương cơ sở là 2.700.000 (10.500.000-7.800.000) hay 2.000.000 ? TH2: Chị B có thẻ BHYT đã ghi "thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ ngày 01/01/2017.Chị B đi khám chữa bệnh đúng tuyến với số tiền đồng chi trả BHYT lần đầu tiên là 12.000.000 thì chị A có được BHXH hoàn lại tiền phần chênh lệch là 4.200.000 không? Hay trường hợp lần đầu tiên khám chữa bệnh đúng tuyến mà chi phí đồng chi trả vượt 6 tháng lương cơ sở thì không được hoàn lại chi phí này ? Mong BHXH trả lời 2 TH bên trên theo số tiền cụ thể giúp. Tôi chân thành cảm ơn.

Trả lời:

 Để có đủ điều kiện cấp giấy miễn đồng chi trả khi KCB BHYT phải hội đủ 02 điều kiện:
1. Có đủ thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tuc tính đến thời điểm đang KCB
2. Có số tiền đóng phần đồng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở
Như vậy khi bạn đã có đủ thời gian theo điều kiên 1 thì việc xác định điều kiện 2 căn cứ giấy ra viện và các hóa đơn thanh toán phần đồng chi trả, nếu lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì bạn được cơ quan BHXH cấp ngay giáy xác nhận miễn đồng chi trả, đồng thời trả lại phần chi phí chênh lệch giữa phần đã đóng trừ đi 06 tháng lương cơ sở, kể cả là lần đầu tiên xuất viện trong năm nếu chi phí đồng chi trả đã vượt quá 06 thang lương tối thiểu.