Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Công dân về việc:

Thủ tục bảo hiểm xã hội khi giải thể công ty nước ngoài

Hỏi:

Xin chào anh/chị BHXH thành phố Đà Nẵng. Anh/chị vui lòng cho em hỏi về thủ tục bảo hiểm khi giải thể công ty nước ngoài nằm trong khu chế xuất. Mong nhân được phản hồi từ cơ quan BH.

Trả lời:

 Sau khi có văn bản cho phép giải thể của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bạn làm thủ tục báo giảm tham gia BHXH, BHYT, BHTN toàn bộ người lao động, đồng thời phối hợp với cơ quan BHXH đang quản lý để xác nhận sổ BHXH và giao sổ BHXH cho người lao động quản lý để bảo lưu thời gian, tiếp tục tham gia BHXH hoặc hưởng chế độ theo quy định.