Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn thị hương về việc:

Thay đổi số Chứng minh nhân dân dân trong hồ sơ tham gia BHXH

Hỏi:

Anh chị cho em hỏi ạ. Trong sổ bhxh của em, số cmnd là số cũ, cách đây mấy tháng em thay đổi số cmnd. Hiện giờ em có thai nên đã nghỉ việc, công ty chốt sổ bhxh cho em rồi nhưng em lại chưa thay đổi số cmnd trong sổ bhxh. Vậy khi sinh xong, khi đi nhận chế độ thai sản em cầm theo giấy cmnd mới kèm theo tờ giấy xác nhận cmnd cũ và cmnd hiện tại là một do công an tỉnh cấp thì có hợp lệ ko ạ, anh chj giúp em với ạ

Trả lời:

 Theo Khoản 2, Điều 46 Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH thì: “Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng. Cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch. Cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng”. Số CMND và địa chỉ thường trú là tiêu thức quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu vì vậy không cần phải điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, việc thay đổi số chứng minh dân dân không ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng các chế độ BHXH, tuy nhiên để thuận lợi trong công tác quản lý và thực hiện các chế độ BHXH, Bạn cần kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)ban hành kèm theo QĐ số 595/QĐ-BHXH nêu trên gửi cơ quan BHXH nơi Bạn đang cư trú để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quản lý.