Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Phan Nguyên về việc:

Thẻ bảo hiểm y tế

Hỏi:

Tôi được cấp bảo hiểm y tế hộ nghèo tại phương. Năm trước đây nơi đăng ký KCB ban đầu là Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, nhưng năm nay đổi thẻ thì nơi đăng ký KCB ban đầu là Trung tâm y tế Thanh Khê. Tôi đã già bị tai biến nhẹ và thoái hóa đốt sổng nên việc chữa trị tại BV chỉnh hinh và PHCN rất tốt cho bệnh tình của tôi, nếu trái tuyến thì bản thân tôi không có khả năng chi trả. Tôi được hỏi là có thể xin điều chỉnh đơn vị khám chữa bệnh ban đầu được không. Xin chan thnahf cảm ơn.

Trả lời:

Việc cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp thẻ  bảo hiểm y tế (BHYT) cho Ông có nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại Trung tâm y tế quận Thanh Khê là đúng quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế.
Trường hợp Ông có nguyện vọng được cấp thẻ BHYT với nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu tại Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng, đề nghị Ông liên hệ trực tiếp tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng để lập Tờ khai đề nghị thay đổi nơi KCB BHYT ban đầu, trên cơ sở đó Giám đốc BHXH thành phố sẽ xem xét giải quyết cho Ông.