Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Thanh Trung về việc:

Chế độ hưu trí.

Hỏi:

Xin hỏi BHXH Đà Nẵng, tôi là lao động nam sang tháng 6/2018 tôi vừa đủ 50 tuổi nhưng số năm đóng BHXH của tôi đã được 28 năm. Vậy tháng 6/2018 tôi muốn về hưu thì tôi cần làm những thủ tục gì? có những giấy tờ nào kèm theo để được hưởng chế độ BHXH

Trả lời:

 Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trường hợp của Bạn đã có 28 năm đóng BHXH, đến tháng 6/2018 Bạn tròn 50 tuổi, để được nghỉ hưởng lương hưu vào ngày 01/7/2018, ngoài hồ sơ thông thường (Sổ BHXH, Đơn theo mẫu của cơ quan BHXH) Bạn cần phải có Biên bản giám định khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa kết luận Bạn mất khả năng lao động 81% trở lên./.