Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Ms Liên về việc:

Sổ bảo hiểm xã hội

Hỏi:

Tôi là lao động nữ, thời gian tháng 8 - t tháng 11/2016 tôi có tham đóng BHXH tại quận 10 TP.HCM nhưng sau khi chuyển công tác về TP. Đà Nẵng thì tôi chưa chốt sổ ở BHXH quận 10. Vào thời điểm đó thì luật đã có quy định người lao động được giữ sổ BHXH của mình nên tôi có mang theo sổ về Đà Nẵng. Sang công ty mới tôi lại tiếp tục đóng BHXH vào chính số sổ ấy. Vậy xin hỏi BHXH Đà Nẵng là tôi cứ tiếp tục đóng như vậy hay có cần làm thủ tục gì liên quan đến BHXH nữa không?

Trả lời:

Bạn cần liên hệ với đơn vị cũ yêu cầu đơn vị liên hệ với Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận 10 thành phố Hồ Chí Minh để xác nhận số (Chốt sổ) BHXH của Bạn đến thời điểm Bạn nghỉ việc mới đảm bảo thủ tục theo quy định, sau khi BHXH quận 10 xác nhận thời gian đã đóng BHXH theo sổ BHXH thì sổ BHXH của Bạn mới có giá trị để tiếp tục tham gia và cộng nối thời gian tham gia BHXH trước đây tại quận 10 thành phố Hồ CHí Minh.