Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Cam Le về việc:

Thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Hỏi:

Nhân viên em muốn đổi nơi đăng ký KCB thì hồ sơ bao gồm những gì. Làm hồ sơ giấy hay sao vì trên phần mềm điện tử em không thấy

Trả lời:

Việc thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu được thực hiện vào đầu mỗi quý, người có thẻ bảo hiểm y tế kê khai thông tin vào mẫu TK1-TS và gửi ở bộ phận tiếp nhận quản lý hồ sơ của cơ quan Bảo hiểm xã hội để giải quyết (Mẫu TK1-TS có tại chuyên mục văn bản BHXH-BHYT Website BHXH thành phố Đà Nẵng)./.