Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Minh Nguyệt về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

Kỉnh gửi : BHXH TP Đà Nẵng. Tôi xin hỏi một việc như sau: Tôi được công ty nhận vào làm việc từ 01/2009 đến 05/2013. Nhưng đến 05/2012 tôi xin nghỉ sinh con, sau khi sinh tôi đã hoàn thiện hồ sơ để giải quyết chế độ nhưng do công ty còn nợ tiền BHXH nên không giải quyết cho tôi. Đến nay hỏi lại chế độ BHXH Hải Châu báo công ty đã thanh toán và giải thể chốt BHXH của tôi đến tháng 12/2011. Xin hỏi : Như vậy thì giải quyết chế độ thai sản của tôi như thế nào? Và có được hưởng chế độ gì không ? Trân trọng cảm ơn !

Trả lời:

 Nếu Bạn đã tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) và đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH năm 2006 thì Bạn được hưởng chế độ thai sản khi sinh con và người sử dụng lao động (SDLĐ) có trách nhiệm chi trả cho Bạn khoản tiền trợ cấp thai sản khi Bạn nộp đầy đủ hồ sơ sau đó người SDLĐ sẽ làm thủ tục thanh quyết toán với cơ quan BHXH.
Trường hợp cụ thể của Bạn: Bạn cần liên hệ với người SDLĐ để yêu cầu chi trả khoản trợ cấp thai sản của Bạn; Nếu đơn vị đã giải thể, Bạn cần làm đơn nêu cụ thể các nội dung liên quan và đề nghị của Bạn, gửi Giám đốc BHXH quận Hải Châu để rà soát, đối chiếu với hồ sơ và dữ liệu liên quan, trên cơ sở đó sẽ giải quyết hoặc trả lời Bạn cụ thể bằng văn bản để Bạn biết và thực hiện.