Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà nhựt về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

Các anh chị tư vấn giúp em với: Vợ em làm việc tại trường mầm non trên địa bàn thành phố đà nẵng, Thời gian bắt đầu làm việc là tháng 10/2016. Đến tháng 2/2017 thì trường kí hợp đồng và tham gia bảo hiểm xã hội. Vợ em làm việc và đóng bảo hiểm đầy đủ đến hết tháng 9/2017 thì vợ em nghỉ thai sản để sinh con. Vậy cho em hỏi vợ em có đủ điều kiện để được bảo hiểm giải quyết trợ cấp thai sản cho vợ em không ạ?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định: Lao động nữ khi sinh con phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con mới đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

Nếu Vợ Bạn đủ điều kiện theo quy định trên thì Vợ Bạn được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.