Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà nhựt về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

Anh chị tư vấn giúp em là khi bộ phận bảo hiểm xã hôi xuống cơ quan làm việc của vợ em để xác nhận chế độ thai sản thì có xác nhận về bằng cấp không ạ? Vì tại nơi vợ em làm việc bảo là nếu không có bằng cấp thì không được hưởng chế độ thai sản. Như vậy có đúng không ạ?

Trả lời:

Theo quy định của Pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành (Luật BHXH năm 2014, cac Nghị định, Thông tư, và văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền), không có văn bản nào quy định điều kiện được hưởng và thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản phải có bằng cấp như nội dung Bạn trình bày.