Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nga về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

Anh chị cho e hỏi với.em tham gia bảo hiểm từ tháng 10/2017 hiện giờ e đang mang bầu, em dự sinh ngày 20/9/2018 đến hết tháng 3/2018 em xin nghỉ luôn thì em có được hưởng chế độ thai sản không.em xin cản ơn

Trả lời:

 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Trường hợp cụ thể của Bạn: Bạn dự kiến sinh con vào ngày 20/9/2018, như vậy thời gian 12 tháng trước khi sinh con của Bạn được xác định là từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2018, trong khoảng thời gian 12 tháng xác định nêu trên, nếu Bạn có thời gian đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên thì Bạn được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.