Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Anh Thư về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

Kính chào BHXH Đà Nẵng! Tôi tên Thư, và tôi có vài thắc mắc về chế độ thai sản của tôi như sau, mong quý vị tư vấn giúp tôi ạ. Hiện tại tôi đang làm nhân viên cho 1 công ty, và được công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt đầu từ tháng 6/2016. Tuy nhiên, do tình hình của công ty gặp khó khăn, nên công ty chỉ mới đóng BHXH cho tôi đến tháng 6/2017 và công ty nợ thanh toán đến nay, hằng tháng tôi vẫn bị trích khoản lương để đóng BHXH, BHYT, BHTN bình thường. Hiện tại tôi đang có thai và dự sinh vào ngày 20/5/2018. Vậy trong trường hợp của tôi, tôi có thể hưởng chế độ thai sản được không? Và nếu không, thì tôi cần làm gì để có thể hưởng chế độ thai sản của mình. Xin Quý vị tư vấn giúp tôi, Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

Trả lời:

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Trường hợp cụ thể của Bạn: Bạn dự kiến sinh con vào ngày 20/5/2018, như vậy thời gian 12 tháng trước khi sinh con của Bạn được xác định là từ tháng 5/2017 đến tháng 4/2018. Trong khoảng thời gian 12 tháng xác định nêu trên, nếu Bạn đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên thì Bạn được hưởng chế độ thai sản khi sinh con. 
Trường hợp Bạn vẫn tham gia BHXH cho đến thời điểm nghỉ sinh con, nhưng do đơn vị nợ BHXH nên Bạn chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH đủ 6 tháng, Khi đó Bạn có quyền yêu cầu người sử dụng lao động đóng đủ BHXH cho riêng cá nhân Bạn để Bạn đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để được giải quyết hưởng chế độ thai sản (theo quy định tại KHoản 3 Điều 18 Nghị định 115/2015/NĐ-CP).