Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Phương Thảo về việc:

Tham gia BHXH BB khi bị TNLĐ

Hỏi:

Hỏi về chế độ TNLĐ 1. Tại điểm 3, Điều 3, Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH quy định " Người bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trong thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng được người sử dung lao động nơi người lao động bị TNLĐ, BNN trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động quy định tại khoản 3 Điều 38 của Luật An toàn, vệ sinh lao động và đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội và các quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định". Như vậy người lao động tại đơn vị tôi bị TNLĐ nghỉ việc từ 14 ngày /1 tháng để điều trị thì có phải đóng BHXH, BHYT, THTN, TNLĐ-BNN không? Do đơn vị tôi mới nhận được thông tư này nên không rõ sé đóng BH bắt buộc cho trường hợp bị TNLĐ, BNN nghỉ từ 14 ngày /1 tháng hay không nên kính mong BHXH Đà Nẵng sớm phản hồi để đơn vị kịp thời giải quyết cho NLĐ.

Trả lời:

 Khoản 3 Điều 3 Thông tư 26Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH quy định: "  Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động được người sử dụng lao động nơi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động quy định tại khoản 3 Điều 38 của Luật An toàn, vệ sinh lao động và đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội vào các quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định."
Như vậy,  căn cứ Thông tư nêu trên thì trường hợp người lao động đang bị tai nạn lao động phải nghỉ việc nhưng đang được Công ty trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động quy định tại khoản 3 Điều 38 của Luật An toàn, vệ sinh lao động thì Công ty thực hiện đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội vào các quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định.