Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Trương Ngọc Phương về việc:

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Hỏi:

Anh chị cho em hỏi trường hợp như sau. Trong công ty em tháng 3/2018 có 1 lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Nhưng tháng 5/2018 là lao động đủ tuổi nghĩ hưu. Vậy lao động này có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, và hưởng được bao nhiêu tháng.Và khi nào thì người này có thể rút trợ cấp 1 lần. Người này chỉ đóng bảo hiểm xã hội được 6 năm

Trả lời:

 Nếu người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 49 Luật Việc làm thì được hưởng Trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc; thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp bao nhiêu tháng phải căn cứ vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cơ quan Lao động Thương binh và xã hội sẽ xem xét và ban hành quyết định hưởng cụ thể; Khi người lao động đã hết tuổi lao động (nam 60, nữ 55) mà không tiếp tục tham gia đóng BHXH tự nguyện thì có thể nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH quận, huyện nơi cư trú để đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần.