Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà NGUYỄN THỊ THỦY về việc:

Về rà soát sổ BHXH đối với lao động tăng mới tại đơn vị

Hỏi:

Về việc rà soát sổ BHXH. Cơ quan BHXH thành phố Đà Nẵng đã gởi Mẫu 01 và 03 về đơn vị để cho người lao động đối chiếu sổ BHXH rồi cơ quan BHXH thực hiện rà soát. Nhưng chỉ thực hiện cho những nhân viên tham gia BH từ tháng 02/2017 trở về trước. Vậy cho tôi hỏi những người vào công ty từ tháng 03/2017 đến nay nếu họ có sổ cũ từ những đơn vị khác mà chưa được rà soát thì đơn vị phải làm gì. Không thấy hướng dẫn nào của cơ quan BHXH về trường hợp này. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Đối với các trường hợp như Bạn hỏi người lao động tăng mới trong năm 2017 nhưng có quá trình tham gia đóng BHXH trước đó (năm 2017 trở về trước) nhưng chưa được rà soát sổ BHXH thì trường hợp này người lao động sẽ được rà soát. Việc xác định những trường hợp này, thì cơ quan BHXH nơi quản lý đơn vị sẽ thông báo cho đơn vị biết số lao động tăng mới nào chưa được rà soát (hiện nay cơ quan BHXH đang quản lý biết được người lao động khi tăng mới chưa được rà soát sổ BHXH có quá trình tham gia BHXH trước tháng 01 năm 2017).Còn người lao động tăng mới từ tháng 01/2017 trở đi (không có quá trình trước đó) thì không thực hiện rà soát.