Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Võ Thị Thanh Vi về việc:

Tham gia BHYT hộ gia đinh sau khi nghỉ việc

Hỏi:

BHXH cho em hỏi. Một lao động nghĩ việc và làm thủ tục giảm hẳn từ tháng 3. Vậy thẻ bảo hiểm y tế của lao động còn giá trị sử dụng không. Nếu còn thì giá trị sử dụng đến bao giờ. Vì người lao động này muốn mua bảo hiểm y tế tại địa phương nên làm hỏi giá trị sử dụng để được mua bảo hiểm liên tục. Em cảm ơn

Trả lời:

 Thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) của bạn sẽ hết giá trị sử dụng ngay từ ngày công ty bạn làm thủ tục báo giảm (trong tháng 3), người lao động sau khi nghỉ việc đăng ký ngay tại đại lý thu BHYT Bưu điện hoặc đại lý thu BHYT xã phường để tham gia BHYT hộ gia đình. Trong trường hợp thời gian đăng ký tham BHYT gián đoạn không quá 3 tháng trong năm tài chính,  Thẻ BHYT hộ gia đình có giá trị kể từ ngày nộp tiền, trường hợp thời gian đăng ký tham gia BHYT gián đoạn quá 3 tháng trở lên, thẻ BHYT hộ gia đình có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày nộp tiền.