Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Linh Duyên về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

Anh chị cho em hỏi, em có bầu 2 tháng mới đóng bhxh, tính tới khi sinh em đóng bhxh được 7 tháng, như vậy em có được nhận tiền thai sản không ạ. Em tìm hiểu thì chỉ cần đóng đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh là được mà công ty em không chịu làm cho em. Nếu công ty không giải quyết em phải lên đơn vị nào để kiện ạ.

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13: Người lao động đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản.
Trường hợp cụ thể của Bạn nếu đúng như thông tin Bạn tr
ình bày thì Bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.
Trường hợp Công ty của Bạn không lập hồ sơ thanh toán chế độ thai sản cho Bạn theo quy định Bạn có thể thực hiện quyền của người lao động theo quy định tại Điều 18 và Điều 119 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.