Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Phạm Thị Tú Na về việc:

Chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

Hỏi:

- Cho em hỏi bây giờ em rút BHXH 1 lần thì sau này em đi làm chỗ khác thì có được đóng BHXH lại từ đầu không. - Theo luật BHXH Em thôi việc ngừng đóng BHXH từ 1-1.5 năm mới được rút tiền BHXH 1 lần vậy nếu quá 2 năm thì em có được rút tiền BHXH không hay là bỏ sổ BHXH đó.

Trả lời:

Nếu Bạn đã nghỉ việc từ đủ 12 tháng trở lên (không khống chế thời gian bao lâu sau đó) và có nhu cầu giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần thì Bạn có quyền nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH để đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần;
Thời gian Bạn làm việc đóng BHXH đã được tính giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần thì không còn được tính là thời gian đóng BHXH nữa; Nếu Bạn tiếp tục đi làm và đóng BHXH thì thời gian tham gia BHXH của Bạn được tính kể tuwfd thời điểm Bạn đi làm và tham gia BHXH trở lại;