Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Võ Minh Khuê về việc:

Thời điểm báo giảm lao động

Hỏi:

Thời gian báo giảm lao động Người lao động có quyết định nghỉ việc kể từ ngày 01/04/2018 thì báo giảm trong tháng 4 có phải đóng BHYT tháng 4 cho NLĐ đó hay không? Em xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại Công văn số 3881/BHXH-ST ngày 7/10/2016 về quy trình cập nhật và tra cứu thông tin về thẻ BHYT quy định đối với đơn vị sử dụng lao động cùng tham gia BHXH, BHYT khi có phát sinh tăng, giảm người tham gia BHYT, đơn vị phải kịp thời lập danh sách tăng, giảm gửi cơ quan BHXH theo mẫu quy định tại Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.
Như vậy, trường hợp NLĐ của Bạn nghỉ việc ngày 01/04/2018. Bạn phải lập thủ tục báo giảm tháng 4 vào cuối tháng 3; Nếu Bạn lập danh sách báo giảm trong tháng 4 thì Bạn phải đóng số tiền BHYT tháng 4 cho người lao động.