Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Tuấn Vũ về việc:

Đối chiếu quá trình tham gia BHXH

Hỏi:

Tôi tên là Nguyễn Tuấn Vũ Số sổ BHXH 4813005323 Quá trình công tác của tôi: Từ 3/2013-8/2015 (có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, có giấy chứng nhận đóng đính kèm với sổ BHXH) tại Chi nhánh Công ty TNHH Gameloft tại TP Đà Nẵng  từ 5/2016,  nay : Tại công ty CP Đa Khoa BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Nhưng trong tờ phiếu đối chiêu kết quả đóng bảo hiểm xã hội chỉ ghi giai đoạn tôi công tác tại Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Vậy kính mong bảo hiểm xã hội Đà Nẵng kiểm tra và phản hồi giúp tôi.
Tôi đã điền trong phiếu đối chiếu kết quả lần trước nhưng trong phần đối chiếu lần này tôi lại không thấy.

Trả lời:

 Theo thông tin bạn cung cấp, sau khi kiểm tra trên cơ sở dữ liệu đang quản lý, Bạn có quá trình tham gia BHXH từ 03/2013 đến 08/2015 tại CN Công ty TNHH Gameloft tại Đà Nẵng và từ 05/2016 đến nay tại Công ty Cổ phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Nếu trên phiếu đối chiếu kết quả đóng BHXH chưa chính xác, Bạn phản hồi cho đơn vị Bạn đang công tác để phối hợp với cơ BHXH quận Thanh Khê để được kiểm tra và giải quyết