Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Phạm Hữu Hải về việc:

Tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Hỏi:

- Chào anh/chị Em đã đóng BHXH (12/2015 đến 05/2017) ở Sài Gòn. Sau đó em chuyển ra Đà Nẵng sinh sống. Em có nhận tiền BH thất nghiệp từ 08/2017 đến 11/2017. Bây giờ em đã có việc làm và vào 05/2018 sẽ được đóng BHXH Hiện em muốn hỏi em có thể đóng tiền BHXH từ tháng 5/2017 đến nay. hoặc 11/2017 đến nay được không ?. Nếu có thì khoảng bao nhiêu tiền. Nếu em không đóng thì có ảnh hưởng gì tới BHXH của em sau này hay không Em xin chân thành cảm ơn Trân trọng

Trả lời:

 Bạn được truy đóng tiền tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với thời gian Bạn đi làm và có hợp đồng lao động với người sử dụng lao động từ 3 tháng trở lên đối với thời gian năm 2017 và từ 01 tháng trở lên kể từ 01/01/2018; trường hợp Bạn có việc làm và thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và thuwcxj hiện truy đóng nếu thời gian này trùng với thời gian Bạn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Bạn phải trả lại khoản tiền trợ cấp thất nghiệp đã hưởng trùng với thời gian đóng BHXH;
Nếu Bạn không có việc làm hoặc có việc làm nhưng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nêu trên thì Bạn không được truy đóng BHXH cho thời gian Bạn không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; 
Thời gian Bạn không đóng BHXH thì không được tính là thời gian tham gia BHXH để hưởng các chế độ BHXH, ngoài ra không có ảnh hưởng gì khác đến việc Bạn tham gia BHXH sau này; Nếu Bạn tiếp tục đi làm và tham gia BHXH thì thời gian tham gia BHXH các giai đoạn của Bạn được cộng dồn thành tổng thời gian tham gia BHXH để hưởng các chế độ BHXH./.