Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà phan thị như ngọc về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

cho e hoi : e sinh con vào ngày 30_1_2018 đã nộp hồ sơ bảo hiểm rồi thì khi nào nhận được trợ cấp thai sản ạ. phan thị như ngọc. sinh ngày 16_03_1992 . mã bhxh :4520642284 . làm việc tại công ty tnhh việt nam kanzaki đường số 6 kcn hòa khánh _ liên chiểu_ đà nẵng.

Trả lời:

Tại Công ty TNHH Việt Nam Kanzaki, bà Phan Thị Như Ngọc, sinh ngày 16/3/1992, mã số BHXH: 4520642284, không có trong cơ sở dữ liệu quản lý thu của cơ quan BHXH, chỉ có bà Phan Thị Như Ngọc, mã số BHXH: 4816002721. Hiện nay, hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thai sản của  Phan Thị Như Ngọc, mã số BHXH: 4816002721, được Công ty TNHH Việt Nam Kanzaki lập ngày 04/4/2018 và BHXH quận Liên Chiểu đang thụ lý hồ sơ này (số hồ sơ 08999_G/2018/04801 được tiếp nhận ngày 09/4/2018 và hẹn trả ngày 20/4/2018). Cơ quan BHXH trả lời để Bà được biết.