Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Kim Thinh về việc:

Giải quyết hưởng chế độ BHXH

Hỏi:

Xin chào BHXH Tp Đà Nẵng ! Tôi có một thắc mắc như sau kính mong BHXH Đà Nẵng cho ý kiến. Trước đây tôi có tham gia làm việc và công tác tại Hải Phòng và đóng BHXH tại Hải Phòng từ tháng 07/2006 đến tháng 03/2013, Sau đó tôi nghỉ việc, ngừng đóng bảo hiểm xã hội và chuyển vào Đà Nẵng sinh sống. Hiện nay tôi có đến bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê để làm thủ tục thanh toán BHXH một lần tuy nhiên sau khi xem sổ BHXH của tôi cán bộ tiếp nhận hồ sơ của tôi có thông báo với tôi là cần phải quay lại BHXH quận Hải An, Tp Hải Phòng để chốt lại thời gian đóng BHXH đên năm 2008 vì bên dưới dấu xác nhận thời gian đóng BHXH đến 31/12/2008 là 2 năm 6 tháng trong sổ BHXH của tôi có một dòng điều chỉnh ghi là " từ 7/2006 đến 06/2007 Ghi lại sổ do điều chỉnh mức đóng". Vậy cho tôi hỏi là tôi có nhất thiết phải quay lại BHXH quẩn Hải An để xin chốt lại thời gian đóng bảo hiểm đến năm 2008 như yêu cẩu của cán bộ BHXH quận Thanh Khê hay không. Vì theo tôi tìm hiểm thì chỉ có người sử dụng lao động mới có thể chốt được thời gian đóng BHXH với cơ quan BHXH hơn nữa dòng điều chỉnh ghi trong sổ của tôi liên quan đến mức đóng chứ không liên quan gì đến thời gian đóng BHXH của tôi đến 31/12/2008. Kính mong BHXH TP Đà Nẵng cho ý kiến!

Trả lời:

Nội dung Bạn hỏi cần được xem xét trên hồ sơ thực tế vì vậy Ban Biên tập chưa có căn cứ trả lời Bạn cụ thể. Đề nghị Bạn mang toàn bộ hồ sơ liên quan đến liên hệ trực tiếp tại phòng Tiếp dân của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng để được xem xét và trả lời Bạn cụ thể.
Thời gian tiếp dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, địa điểm tai số 1A Trần Quý Cáp Thành phố Đà Nẵng.